مکان اجرای قرارداد از منظر فقه مذاهب خمسه، حقوق ایران و مصر

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 183-206

احمد رضوانی مفرد؛ رسول مخصوصی


چیستی و برایند رابطه عرف و سیره عقلا از دیدگاه مذاهب امامیه و اهل‌سنت

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 197-218

سید ابوالحسن نواب؛ اسدالله رضایی


بازپژوهی مبانی فقهی بیع حقوق مالی در فقه مذاهب اسلامی

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 199-224

مجید وزیری؛ مرتضی یوسفی


تحلیل فقهی ـ حقوقی صحت یا عدم صحت شرکت مفاوضه در فقه مذاهب اسلامی

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 201-222

مهدی جلیلی؛ علیرضا فصیحی زاده؛ سید محمدصادق طباطبایی؛ میثم محمدی


مقاصد شریعت در حوزه حجاب با رویکرد انتقادی نسبت به نظریه حجاب حداقلی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 207-225

مهدی شوشتری؛ محمدرضا محمودی؛ علی باغچقی


تأثیر طلاق بر تنصیف مهر در فرض ابراء و هبه آن در فقه اسلامی و حقوق ایران

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 219-245

سید محمدمهدی قبولی درافشان؛ مهدیه لطیف زاده؛ سیده زهرا شهری نژاد


مطالعه تطبیقی دیدگاه آمدی و شریف مرتضی درباره دلالت نهی بر فساد عقد

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 223-245

سید فاضل رستمی؛ جلیل امیدی؛ مصطفی ذوالفقارطلب


وضعیت موقوفه پس از انقراض موقوف علیه در فقه امامیه و اهل‌سنت

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 225-241

محمد اسدی؛ محمدجواد حیدری خراسانی


تعارض اصل و ظاهر در فقه مذاهب اسلامی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 227-255

سید ابوالقاسم نقیبی؛ افتخار دانش پور؛ اکرم محمدی ارانی


ازدواج بیمار در فقه مذاهب اسلامی

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 243-262

حسین ابویی؛ فهیمه محمدی یگانه؛ علی تولایی


بررسی تطبیقی ضمان ناشی از فقدان قصد در مهرالمسمی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 247-272

محمدعلی راغبی؛ مجید نظریان؛ محمد اسدی


دامنه مشروعیت زندان در فقه مقارن و نقش آن در نظام کیفری ایران

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 247-265

ابوالقاسم خدادی؛ داود نوجوان


واکاوی دیدگاهها درباره مکان اعتکاف

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 255-273

محمدصادق یوسفی مقدم


بررسی عوامل ایجاد مسئولیت شاهد در فقه امامیه و حنفیه

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 257-274

فاطمه رجایی؛ سید جواد خاتمی؛ سید محسن آزیز؛ زهرا شم آبادی


حکم فقهی مقتولین در فتنه از دیدگاه فقه مقارن

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 267-287

علی فارسی مدان


بررسی انتقادی تفسیر مشهور از کافر حربی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 273-297

مهدی شادی؛ علیرضا عابدی سرآسیا


اعتبارسنجی احراز ظنی عدالت شهود از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 275-297

مهدی قلی پور خانقاهی؛ سید مهدی صالحی؛ محمدحسن جوادی


عزیمت یا رخصت بودن نماز قصر در ساحت فقه مقارن

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 275-292

اعظم نظری؛ حمید مسجدسرائی؛ محمدحسن حائری؛ اکرم عبدالله پور


تطور تاریخی حکم مجسمه سازی در نگاه فریقین

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 327-354

سید محمدرضا حسینی


جرم‌انگاری عدم پرداخت مالیات از منظر فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1402

مهدی رهبر؛ مصطفی حیدری


تغییر کارکرد عقود و دیدگاههای مطروحه در فقه مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1402

10.22034/fm.2024.417972.2059

مهدی نریمانپور؛ مسعود نریمانپور


بررسی جرم زنای افراد دوجنسی و تراجنسی در فقه امامیه و شافعیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1402

10.22034/fm.2024.410200.2048

محمد کاکاوند؛ احسان ترکاشوند؛ سجاد ترکاشوند