جایگاه حق فرهنگی در فقه مذاهب اسلامی (مطالعه موردی حق تعلیم و تعلّم و حق آزادی عقیده)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

جایگاه حق فرهنگی در فقه مذاهب اسلامی (مطالعه موردی حق تعلیم و تعلّم و حق آزادی عقیده)

نویسندگان [English]

  • javad shayanfar 1
  • Seyed Mohammad Hoseini 2
  • Abedin Momeni 2
1 aa
2 Associate Professor at Tehran University