راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله

 

1. رویکردها و محورهای مقالات:

الف) بیان اندیشه­‌های ائمه و فقهای مذاهب اسلامی به صورت تطبیقی و مقارن در حوزه مسائل حقوقی و خانواده.

ب) بیان اندیشه­‌های ائمه و فقهای مذاهب اسلامی به صورت تطبیقی و مقارن در حوزه مسائل کیفری.

ج) بیان اندیشه­‌های ائمه و فقهای مذاهب اسلامی به صورت تطبیقی و مقارن در حوزه امور عبادی.

2. مقاله نباید در نشریه­‌ای چاپ شده و یا برای چاپ ارسال شده باشد.

3. حجم مقاله حداکثر 25 صفحه (300 کلمه­‌ای) باشد.

4. مقاله باید از طریق سامانه مجله به آدرس fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir ارسال گردد.

5. مقاله با فونت B Badr و با اندازه 14 تایپ شود و عنوانها همگی Bold باشد.

6. ساختار مقاله به ترتیب عبارت است از:

الف) عنوان مقاله؛ ب) نام و نام خانوادگی نویسنده: همراه با رتبه علمی، رشته تحصیلی، دانشگاه محل خدمت و آدرس پست الکترونیکی؛ ج) چکیده: حداکثر 300 کلمه به زبان فارسی؛ د) کلیدواژه­‌ها: 3 تا 5 کلمه؛ هـ) طرح مسئله؛ و) متن اصلی مقاله؛ ز) نتیجه؛ ح) فهرست منابع به صورت زیر:

- کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام، عنوان کتاب، نام مترجم یا مصحح، محل نشر، نام ناشر، نوبت چاپ، سال انتشار.

- مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام، «عنوان مقاله»، نام مجله، شماره مجله، سال انتشار.

7. ارجاعات مربوط به منابع در متن به این صورت درج گردد: (نام خانوادگی نویسنده، تاریخ چاپ، شماره صفحه).

8. چنانچه به یک کتاب چند جلدی ارجاع می­‌شود، شماره جلد قبل از شماره صفحه ذکر و با علامت (/) از شماره صفحه جدا شود: (نام خانوادگی نویسنده، تاریخ چاپ، شماره جلد/ شماره صفحه).

9. در صورت تشابه نام خانوادگی نویسندگان، نام آنها نیز ذکر شود.

10. اگر به کتابهای متعدد یک نویسنده با تاریخ انتشار یکسان ارجاع می­‌شود، نام کتاب نیز اضافه گردد.

11. در صورت تکرار منبع، اگر منبع بی­‌فاصله تکرار شود، به صورت (همان، شماره صفحه) بیاید و اگر با فاصله تکرار شود، مانند سایر ارجاعات ذکر می‌گردد.

12. درج معادل لاتین اسامی خاص و واژه­‌های خارجی در متن مقاله داخل پرانتز می­‌باشد.

13. عبارت عربی و اعلام با ضبط کامل آورده می­‌شود.

14. متون انگلیسی یا عربی از جمله آیات قرآن کریم و احادیث داخل گیومه و با ترجمه بیاید.

15. در ارجاعات، آیات قرآن کریم به صورت (نام سوره، شماره آیه) درج گردد.

16. در مواردی که مطلبی نقل به مضمون است، باید قبل از مشخصات منبع، کلمه (ر.ک:) آورده شود.

17. در مقالاتی که دو نویسنده دارد، نویسنده مسئول ذکر شود.

18. مقاله­‌های برگرفته از پایان­‌نامه یا رساله، با مسئولیت استاد راهنما قابل بررسی می­‌باشد.

19. مقالات ارسال شده، بازگردانده نمی­‌شود.

20. با مقالات رونوشت طبق آیین­‌نامه نشریات برخورد خواهد شد.

21. نامه­‌ای همراه با مشخصات کامل و شماره تلفن نویسنده جهت پیگیری به مقاله ضمیمه شود.

22. نظریات مطرح شده در مقالات بر عهده نویسندگان می­‌باشد و گویای نظر مجله نیست.

تعهدنامه اصالت مقاله      فرم تعارض منافع      شیوه‌نامه ارجاعات و منابع