اصول اخلاقی انتشار مقاله

1. مقاله ارسالی نباید در مجله­‌ای به چاپ رسیده و یا در نوبت چاپ باشد.

2. نویسندگان محترم مقاله­‌ای را که جهت چاپ در مجله می­‌فرستند، از ارسال آن به مجلات دیگر حداقل به مدت 6 ماه خودداری فرمایند.

3. مقالات ارسال شده مسترد نمی­‌گردد.

4. مقاله­‌ها باید مسئله محور و حاصل پژوهشی بدیع باشند.

5. در صورتی که عدم اصالت مقاله از سوی مسئولان مجله احراز شود، به مدت یک سال از پذیرش مقاله از نویسنده مزبور معذوریم.

6. نظریات مطرح شده در مقالات بر عهده نویسندگان می‌باشد و گویای نظر مجله نیست.

7. سردبیر و اعضای هیئت تحریریه مجله در ویرایش علمی مقالات آزاد هستند.

8. در مقالات مستخرج از پایان نامه یا رساله ذکر نام استاد (یا استادان) راهنما الزامی است.

9. از نویسندگان مقالات، پس از تأیید داوران، مبلغ 1/000/000 ریال بابت حق داوری و پس از تأیید نهایی، مبلغ 6/000/000 ریال بابت حق آماده‌سازی، انتشار، تخصیص doi و نمایه‌سازی دریافت می‌گردد.

10. چکیده عربی و انگلیسی مقاله، پس از تأیید نهایی و انجام ویرایش، از نویسندگان دریافت می­‌گردد (در صورت عدم ارائه یا تأیید چکیده، مبلغ 1/000/000 ریال بابت حق ترجمه چکیده مقاله به عربی و انگلیسی دریافت می‌گردد).