اهداف و چشم انداز

1. ترویج فقه مقارن و مطالعات تطبیقی در عرصه فقه و اصول متناسب با نیازهای جهان اسلام

2. زمینه­‌سازی برای تعامل علمی و فقهی بین علمای مذاهب اسلامی

3. معرفی ابعاد فقه مقارن و پژوهشهای معطوف به هم­‌گرایی و انسجام اسلامی

4. پاسخگویی به شبهات و مسائل نوپیدا در زمینه فقه و حقوق

5. افزایش آگاهی دانشجویان و طلاب شیعه و اهل‌سنت در باب فقه مقارن در جهت رفع نیازهای علمی و دینی جهان اسلام

6. ایجاد بستری مناسب برای حرکت به سوی امت واحده اسلامی