جرم‌انگاری عدم پرداخت مالیات از منظر فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه فقه و حقوق دانشگاه مذاهب اسلامی

2 گروه فقه و حقوق، دانشکده فقه و حقوق، دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه مالیات به یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت‌ها برای تأمین هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری‌های کلی و کلان آنها بدل شده است. به‌طوری که از طریق دریافت مالیات می‌توانند علاوه بر تنظیم چرخه نظام اجرایی کشور به برنامه‌ریزی برای نسل‌های آینده و اجرای طرح‌های زیربنایی در حوزه‌های مختلف بپردازند. فرار مالیاتی با صور و انحای مختلف یکی از بزرگ‌ترین موانع حرکت روان این چرخ به شمار می‌رود که از طرق مختلف موجب ایجاد اختلال در نظام اسلامی، ناکارآمد ساختن حکومت اسلامی و از سوی دیگر، ظهور مفاسد اقتصادی و رانت‌خواری و انباشت ثروت در دست برخی و ایجاد فشار بر دوش برخی دیگر می‌گردد، و به این ترتیب موجب برهم زدن نظم عمومی، اختلال در قوانین موضوعه گردد. در پژوهش حاضر ضمن بررسی این‌گونه مفاهیم، براساس روش تحلیلی توصیفی تلاش شده است تا اثبات گردد که پرداخت مالیات در نظام اسلامی امری واجب است و عدم تأدیه آن جرم به شمار می‌رود، مجازات‌های مربوط به عدم تأدیه مالیات در سطوح مختلف قابل اجرا هستند، و ادلّه فقهی حقوقی جرم‌انگاری مجازات‌های مالیاتی تا حد فراوانی نظام مالیاتی حاکم بر جهان کنونی را پوشش می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminalization of non-payment of taxes From the point of view of jurisprudence of Islamic religions and Iranian law

نویسندگان [English]

  • Mahdi Rahbar 1
  • Mostafa Heydari 2
1 Associate Professor of Jurisprudence and Law, University of Islamic Religions
2 Department of Jurisprudence and Law, Faculty of Jurisprudence and Law, University of Islamic Religions, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, tax has become one of the most important tools of governments to provide current expenses and their general and large investments. So that by receiving taxes, in addition to regulating the country's executive system cycle, they can plan for future generations and implement infrastructure projects in various fields. Tax evasion in various forms and dimensions is one of the biggest obstacles to the smooth movement of this wheel, which in various ways causes disruption in the Islamic system, making the Islamic government ineffective, and on the other hand, the emergence of economic corruption and rent-seeking and the accumulation of wealth in the hands of some. And it creates pressure on others, and in this way causes disruption of the public order, disruption of the laws. In the current research, while examining such concepts, based on the descriptive analytical method, an attempt has been made to prove that paying taxes in the Islamic system is obligatory and non-payment is considered a crime, the punishments related to non-payment of taxes are applicable at different levels. And the jurisprudential evidences of criminalizing tax punishments cover most of the current world tax system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tax
  • tax evasion
  • crime
  • financial source
  • tax obligation