واکاوی فقهی حقوقی ادله قرآنی اضطرار

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 25-47

سید رسول آقایی؛ عادل ساریخانی


تبیین مبانی تعدیل قضایی در مذاهب اسلامی

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 37-56

زینت جعفری فشارکی؛ محمد جعفری فشارکی


تدبیر ولایی و اطاعت از اوامر حاکم جامعه اسلامی در اجرای احکام حکومتی از منظر فریقین

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 45-68

زینب موسوی سادات؛ نسرین کریمی؛ سید محمد شفیعی مازندرانی


تاریخی‌نگری در فرایند اجتهاد با تأکید بر روش اجتهادی و شیوه مقارنه‌ای آیت‌الله بروجردی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 55-79

عابدین مؤمنی؛ مجید قربانعلی دولابی؛ میثم بهدادفر


قلمرو ضمان در فقه مذاهب اسلامی (در امور مالی)

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 57-83

سعید بیگدلی


معیارهای تعمیم مجازات محاربه در افعال جنایی نیروهای مسلح

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 69-93

کیومرث کلانتری؛ جعفر صادق منش؛ رحیم رحیمی میلاشی


تأثیر اعسار زوج بر حق حبس زوجه در فقه مقارن

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 77-99

پگاه سرمدی؛ محمدحسن زارعی زهابی


اختلافات امام غزالی با امام شافعی در اصول فقه

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 81-100

محمدعادل ضیائی؛ مصطفی ذوالفقارطلب؛ جلال جلالی زاده؛ جهانگیر محمدی


بازپژوهی مماثلت در کیفیت استیفاء قصاص از منظر فقه مذاهب خمسه

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 85-109

مسعود جهاندوست دالنجان؛ محمد اسحاقی آستانی


نگاهی به دیدگاه فقهای مذاهب خمسه پیرامون اثر زنا و لواط بر حرمت مصاهرت

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 95-114

سید علی هاشمی خانعباسی؛ مرتضی آقایی


واکاوی ادله تأثیر حدود بر عقوبت اخروی در فقه اسلامی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 101-124

محمد صحرایی اردکانی


مطالعه تطبیقی حکم سرقت از بیت‌المال در فقه مذاهب اسلامی و قانون مجازات اسلامی

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 111-137

فرزاد پارسا؛ سهیلا رستمی؛ مهرانگیز روستایی


ماهیت و مالیت ارزهای دیجیتال از منظر فقه مقارن

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 115-134

مرتضی چیت سازیان؛ زهرا خورسندی


نقدی بر ادله حلیت ربای تولیدی از دیدگاه فقه امامیه و اهل‌سنت

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 121-147

محمدعلی راغبی؛ رضا دهقان نژاد؛ صابر فاتحی؛ زهرا اکبرزاده؛ محمد اسدی


واکاوی مستندات نابرابری دیه مسلمان و غیرمسلمان در فقه اسلامی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 125-148

محمدامین امینی؛ اصغر عربیان؛ ناصر مریوانی


تحلیل فقهی و حقوقی شرط رشد در امور جزایی

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 139-168

میراحمد موسوی اقدم؛ محمد جعفری هرندی


جستاری نقادانه پیرامون مالیت مورد معامله از منظر فقه مذاهب اسلامی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 149-175

حسن شاه ملک پور؛ رضا دریائی


ضابطه‌انگاری نفوذ تصرفات بیمار متصل به موت با رویکردی بر فقه اسلامی و حقوق ایران

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 149-173

علی‌اکبر فرح‌زادی؛ علی کشاورز؛ محمدامین ملکی


قابلیت نقل حق شفعه از منظر فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 161-182

حسین خانلری بهنمیری


بازخوانی آراء و ادله فقهی مذاهب اسلامی در مسئله بلوغ (با تأکید بر مخاطب‌شناسی روایات این حوزه)

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 175-200

سید محمد کیکاوسی؛ محمدرضا شاهرودی؛ محمد جعفری هرندی