اناطه عزل به اذن زوجه از دیدگاه مذاهب خمسه

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 55-75

محمد سرمستی؛ علی اکبر جهانی


عدم تکفیر شیعه از دیدگاه مذاهب اهل‌سنت

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 61-82

محمدرضا فلاح تفتی؛ سید محمد حسینی؛ عابدین مؤمنی؛ حسین داورزنی


مبانی ممنوعیت جرایم فرهنگی در فقه امامیه و شافعیه

دوره 11، شماره 21، تیر 1402

10.22034/fm.2023.175471

فاطمه ره انجام؛ مهدی رهبر؛ شکیبا امیرخانی


آزادیهای مذهبی شهروندان غیرمسلمان در جامعه اسلامی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1393، صفحه 45-70

سید محمود علوی؛ محمدامین امینی


دیه غیرمسلمان ساکن در بلاد اسلامی از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی

دوره 4، شماره 7، خرداد 1395، صفحه 47-60

محمدعادل ضیائی؛ نرگس فهیم


بررسی تحلیلی و انتقادی شرط استفاده از سلاح در جرم محاربه از منظر فقه مقارن

دوره 3، شماره 6، آذر 1394، صفحه 55-78

احمدرضا توکلی؛ حامد رستمی نجف آبادی؛ محمدرضا حق شناس


طواف نساء امامیان و طواف وداع سنیان؛ گسستها و پیوستها

دوره 3، شماره 5، خرداد 1394، صفحه 63-80

سید حامدحسین هاشمی


بررسی حق اختصاص در اشیاء فاقد مالیت از نظر فقهای شیعه و اهل‌سنت

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 77-100

زهرا آلانی؛ محمدعلی راغبی


بررسی مبانی فقهی اعدام مجرمان اقتصادی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 83-104

سید محمود میرخلیلی؛ مسعود حیدری


بررسی تطبیقی مشروعیت بیع وفا (بیع شرط) در فقه حنفی و فقه امامیه

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 85-104

اسفندیار صفری؛ علی صادقی


نقد مبانی نظریه عدم التزام به مذاهب مدون فقهی

دوره 11، شماره 21، تیر 1402

10.22034/fm.2023.177110

ابوبکر احمدی؛ جلیل امیدی؛ محمد جمالی؛ یونس فرهمند


بازپژوهی بیع اموال غیرمادی در فقه اسلامی و حقوق ایران

دوره 4، شماره 7، خرداد 1395، صفحه 61-79

مجید رضایی دوانی؛ سید محمدهادی قبولی درافشان؛ سید محمدصادق قبولی درافشان


شبیه‌سازی و عدم تصرف در خلقت الهی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1393، صفحه 71-84

مهدی رهبر


بررسی حکم موسیقی بر اساس مقاصد شریعت

دوره 3، شماره 6، آذر 1394، صفحه 79-103

جمال فرزند وحی؛ طیب مرادی ده چراغی؛ سید نورالدین حسینی


واکاوی تطبیقی حرمتهای ابدی ازدواج در فقه امامیه و زیدیه با رویکرد حقوقی

دوره 3، شماره 5، خرداد 1394، صفحه 81-108

محمد ساردویی نسب؛ طاهره سادات نعیمی؛ مریم خادمی


قرائت قرآن توسط حائض در فقه مذاهب اسلامی

دوره 2، شماره 4، آذر 1393، صفحه 85-108

سهیلا رستمی


قصاص پدر و مادر در برابر قتل عمدی فرزند از دیدگاه مذاهب اسلامی

دوره 1، شماره 2، آذر 1392، صفحه 91-110

مصطفی ذوالفقارطلب؛ محمد جمالی


تعارض اماره فراش با سایر امارات از دیدگاه فقه مقارن و حقوق موضوعه ایران و مصر

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 101-133

سید احمد میرخلیلی؛ اردوان ارژنگ؛ نصرالله جعفری خسروآبادی؛ مجید قاسمیان مزار