شبیه‌سازی و عدم تصرف در خلقت الهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

تولید مثل متعارف نزد بشر به شکل جنسی صورت می‌‌گیرد. در این شیوه اسپرم و تخمک، زیگوت یا سلول تخم را تشکیل می‌‌دهند و سپس مراحل جنینی آغاز می‌‌شود. در شبیه‌‌سازی، موجود زنده، بدون آمیزش جنسی و دخالت اسپرم تولید می‌‌شود، بدین‌صورت که از یک سلول جسمی تمایز یافته و ترکیب آن با تخمکی که هسته‌‌اش برداشته شده، یک موجود زنده کامل متولد می‌شود. شبیه‌‌سازی در نباتات و حیوانات به اتفاق امامیه و اهل‌‌سنت جایز است، ولی در مورد شبیه‌‌سازی انسانها آراء مختلف است. برخی از فقهای امامیه، قائل به جواز مطلق و برخی قائل به جواز مقیّد و برخی نیز قائل به حرمت می‌‌باشند، اما فقهای اهل‌‌سنت به اتفاق آن را حرام می‌‌دانند. از جمله ادله حرمت این عمل، تغییر در خلقت خدا است که در این نوشتار با بررسی ادله مربوط به آن، این نتیجه حاصل می‌‌شود که این ادله شامل شبیه‌‌سازی نمی‌‌باشند و از این حیث نمی‌‌توان شبیه‌‌سازی انسانی را تحریم کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cloning and Non-Intervention in Divine Creation

نویسنده [English]

  • Mahdi Rahbar
چکیده [English]

Normal Reproduction of mankind is done through sexual intercourse. In this way, the sperm and ovum form Zygote or egg cell and the embryonic stages begin. In cloning process, Living being is produced without sexual intercourse and sperm involvement. Thus it differs from the somatic cell and through its combination with an egg cell from which the nucleus has been removed, a complete Living being is born. Cloning of plants and animals is permissible in Imāmīyeh and Sunnī jurisprudence; however have different ideas about human cloning. Some of Imāmī jurists consider it absolute permit, and some of them limited permit and others find it unlawful but Sunnī jurists recognize it as an unlawful action. Changing the creation of God is among the reasons for the prohibition of the practice. In the current paper by examining this reason, one may conclude that this reason does not include the cloning and in this case cannot be banned human Cloning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Cloning
  • Change in Creation
  • Cloning
  • Stem Cell
  • Reproduction