آزادیهای مذهبی شهروندان غیرمسلمان در جامعه اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

شهروند غیرمسلمان عضوی از جامعه اسلامی است که با داشتن عقیده غیر‌اسلامی، حق مشارکت فعالانه در پیشبرد اداره امور جامعه خود را داشته و از حقوق فردی، مدنی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی بهره‌‌مند می‌‌باشد. براساس متون متقدم فقه، غیرمسلمانان با پذیرش پیمان ذمه، می‌توانند شهروند جامعه اسلامی شده و تحت حمایت دولت اسلامی قرار گیرند. در فقه اسلامی در خصوص آزادیهای مذهبی شهروندان غیرمسلمان در حکومت اسلامی، به محدودیتهایی در اظهار شعائر دینی و تبلیغ آن، ساخت عبادتگاه، تعمیر عبادتگاه مخروبه و تجدید بنای آن اشاره شده است. این نوشتار در پی آن است که علاوه بر تبیین حقوق مذهبی شهروندان غیرمسلمان، محدودیتهای آن را ذکر کرده و تبیین نماید که این محدودیتها از جمله احکام متغیر بوده و مبنای تمامی این محدودیتها مصلحت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religious Freedoms of Non-Muslim Citizens in Islamic Society

نویسندگان [English]

  • Seyed Mahmoud Alavi
  • Mohammad Amin Amini
چکیده [English]

A non-Muslim citizen is a member of the Muslim community, who despite holding non-Muslim beliefs has the right to participate actively in promoting the affairs of his community and enjoy individual, civil, political, social and religious rights. Based on the prior literature of jurisprudence, non-Muslims by accepting the treaty of ahl al-ḏhimmah can be citizens of the Islamic community and sponsored by the Islamic government. In Islamic law, restrictions are mentioned about the religious freedoms of non-Muslim citizens in an Islamic state, on the expression of religious rituals and promoting it, setting up a house of worship, repairing and renewing the ruined temples. In addition to explaining the religious rights of non-Muslim citizens, it strives to mention the above restrictions and explains the limitations of such laws that have been variable and the basis of all these constraints is interest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freedom of Conscience
  • Non- Muslims under Protective Covenant (Dhimmīs)
  • People of the Book
  • citizenship rights