تأثیر مصلحت اجتماعی در حکم فقهی فرزندخواندگی در مذاهب اسلامی

دوره 6، شماره 12، بهمن 1397، صفحه 77-109

سید محمدصادق موسوی؛ عبدالحمید طالبی


مفهوم شناسی واژه نکاح در فقه مذاهب اسلامی و آثار مترتب بر آن

دوره 6، شماره 11، شهریور 1397، صفحه 87-106

فرزاد پارسا؛ سهیلا رستمی


رهن مال مشاع

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 93-113

عباس میرشکاری؛ افروز صمدی


قاعده «درء المفاسد أولی من جلب المصالح» و تأثیرات آن بر فقه اسلامی

دوره 5، شماره 9، خرداد 1396، صفحه 101-123

مجید وزیری؛ نورالدین سعیدیانی


تفریق بین زوجین به سبب ناتوانی زوج در تأمین نفقه زوجه در فقه اسلامی

دوره 6، شماره 11، شهریور 1397، صفحه 107-138

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی


مالکیت معدن در فقه امامیه با رویکردی به دیدگاه فقهای مذاهب چهارگانه اهل‌سنت

دوره 6، شماره 12، بهمن 1397، صفحه 111-133

کریم کوخایی زاده؛ قدرت الله نیازی؛ احمد رضوانی مفرد


تحلیل فقهی و حقوقی صحت شرکت وجوه از منظر فقه مذاهب اسلامی

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 115-135

مهدی جلیلی؛ علیرضا فصیحی زاده؛ سید محمدصادق طباطبایی


مبانی فقهی قصاص پدر توسط فرزند در صورت قتل مادر

دوره 5، شماره 9، خرداد 1396، صفحه 125-150

اسدالله لطفی؛ بهرام سهرابی نژاد؛ فروزان سهرابی نژاد


انصاف و معاملات اضطراری

دوره 6، شماره 12، بهمن 1397، صفحه 135-156

سام محمدی؛ حسین خانلری بهنمیری؛ همایون مافی


بررسی تطبیقی تأثیر اختلاف دین ولی و مولی علیه بر ولایت نکاح از منظر فقه اسلامی

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 137-152

فراست محمدی بلبان آباد؛ امیرحمزه سالارزائی


مبانی و مستندات خیار غبن در فقه مذاهب اسلامی

دوره 6، شماره 11، شهریور 1397، صفحه 139-156

سید محمدهادی مهدوی


حکم فقهی مجازات انسان زنده با سوزاندن در مذاهب اسلامی

دوره 5، شماره 9، خرداد 1396، صفحه 151-172

علیرضا عابدی سرآسیا؛ اعظم امینی


حکم مطلاق در مذاهب اسلامی

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 153-171

محمدعادل ضیائی؛ عبدالصمد مرتضوی


امکان‌سنجی فسخ نکاح در فرض تخلف از شرط فعل در فقه اسلامی

دوره 6، شماره 12، بهمن 1397، صفحه 157-181

شکیبا امیرخانی؛ عبدالله جوان


رجوع از شهادت بر طلاق در فقه شیعه و مذاهب اهل‌سنت

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 173-196

محمدرضا رضوان طلب؛ محمدحسن قدرتی


مرتبه‌پذیری مفهوم بلوغ و گونه‌های مسئولیت ناشی از آن در فقه مذاهب اسلامی

دوره 6، شماره 11، شهریور 1397، صفحه 175-193

سعید نظری توکلی؛ محمدصالح مصلح


افزایش مهر پس از عقد نکاح در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

دوره 6، شماره 12، بهمن 1397، صفحه 183-211

سید محمدمهدی قبولی درافشان


اجاره بلندمدت از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 197-223

مرتضی رحیمی


وصیت واجب در احوال شخصیه کشورهای اسلامی

دوره 6، شماره 12، بهمن 1397، صفحه 213-229

علیرضا انتظاری نجف آبادی؛ سیامک قیاسی


نقش شبهه طریق در اسقاط حدود از دیدگاه اهل‌سنت

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 225-247

سالم افسری؛ ابوبکر احمدی


تأثیر جنون پس از ارتکاب قتل در سقوط قصاص

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 249-270

حسین ناصرخاکی؛ علیرضا عسگری؛ احمد مرادخانی


مقایسه آثار مدنی ارتداد در فقه اسلامی و حقوق ایران

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 271-296

جلیل شیعه علی؛ عباس شیخ الاسلامی