کلیدواژه‌ها = شرکت
تحلیل فقهی ـ حقوقی صحت یا عدم صحت شرکت مفاوضه در فقه مذاهب اسلامی

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 201-222

مهدی جلیلی؛ علیرضا فصیحی زاده؛ سید محمدصادق طباطبایی؛ میثم محمدی


تحلیل فقهی و حقوقی صحت شرکت وجوه از منظر فقه مذاهب اسلامی

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 115-135

مهدی جلیلی؛ علیرضا فصیحی زاده؛ سید محمدصادق طباطبایی