کلیدواژه‌ها = نکاح
بررسی تطبیقی تأثیر اختلاف دین ولی و مولی علیه بر ولایت نکاح از منظر فقه اسلامی

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 137-152

فراست محمدی بلبان آباد؛ امیرحمزه سالارزائی


امکان‌سنجی فسخ نکاح در فرض تخلف از شرط فعل در فقه اسلامی

دوره 6، شماره 12، بهمن 1397، صفحه 157-181

شکیبا امیرخانی؛ عبدالله جوان


افزایش مهر پس از عقد نکاح در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

دوره 6، شماره 12، بهمن 1397، صفحه 183-211

سید محمدمهدی قبولی درافشان


مفهوم شناسی واژه نکاح در فقه مذاهب اسلامی و آثار مترتب بر آن

دوره 6، شماره 11، شهریور 1397، صفحه 87-106

فرزاد پارسا؛ سهیلا رستمی


مورد عقد نکاح و آثار مترتب بر آن در فقه مذاهب اسلامی

دوره 5، شماره 9، خرداد 1396، صفحه 77-99

محمدعادل ضیائی؛ سید فاضل رستمی


واکاوی تطبیقی حرمتهای ابدی ازدواج در فقه امامیه و زیدیه با رویکرد حقوقی

دوره 3، شماره 5، خرداد 1394، صفحه 81-108

محمد ساردویی نسب؛ طاهره سادات نعیمی؛ مریم خادمی