کلیدواژه‌ها = رهن
بررسی تطبیقی مشروعیت بیع وفا (بیع شرط) در فقه حنفی و فقه امامیه

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 85-104

اسفندیار صفری؛ علی صادقی


رهن مال مشاع

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 93-113

عباس میرشکاری؛ افروز صمدی