نویسنده = علی‌اکبر فرح‌زادی
ضابطه‌انگاری نفوذ تصرفات بیمار متصل به موت با رویکردی بر فقه اسلامی و حقوق ایران

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 149-173

علی‌اکبر فرح‌زادی؛ علی کشاورز؛ محمدامین ملکی


تداخل جنایات موجب قصاص در فقه مذاهب اسلامی

دوره 5، شماره 10، دی 1396، صفحه 107-130

علی‌اکبر فرح‌زادی؛ نرگس فهیم


بررسی مستندات قائلان جواز اخذ اجرت بر قضاء در فقه مذاهب اسلامی

دوره 4، شماره 8، دی 1395، صفحه 47-65

عابدین مؤمنی؛ علی‌اکبر فرح‌زادی؛ علی شیعه علی


مقایسه محاربه با مفاهیم مشابه

دوره 1، شماره 2، آذر 1392، صفحه 111-129

علی‌اکبر فرح‌زادی؛ سید کامران فتح‌اللهی