مقایسه محاربه با مفاهیم مشابه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از حدود الهی، حد محاربه است و آن اجرای یکی از این چهار مجازات می‌‌باشد: قتل، صلب (سه روز زنده به صلیب بستن)، قطع دست و پا از دو جهت مخالف، و نفی بلد. مستند و مبنای اجرای یکی از چهار مجازات مذکور، آیه 33 سوره مائده می‌‌باشد. مطابق روایات و آرای فقها، محارب کسی است که به قصد ایجاد رعب و وحشت در مردم، دست به اسلحه ببرد و از این طریق مرتکب افساد در روی زمین گردد. برخی فقها در تعریف و تعیین مصداق محاربه، در اثر تشابه آن با برخی مفاهیم همچون: افساد فی الارض، بغی، راهزنی و سرقت، این عناوین را بر عنوان محاربه حمل نموده و آنها را به یک معنا در نظر گرفته‌‌اند. گرچه مفاهیم مذکور مصادیق مشترکی هم دارند، اما این به منزله وحدت معنا و مفهوم آنها نمی‌‌باشد. دلیل این مطلب نصوص شرعیه و اغلب منابع فقهی معتبر امامیه و اهل‌سنت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison between Muharaba and the Similar Terms

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Farahzadi
  • Sayyed Kamran Fathollahi
چکیده [English]

One of the divine prescribed punishments is Muharaba which applies in one of these forms: executing, Solb, Amputation of right hand and left leg and banishment. The proof of these four is the verse 33 of Ma'edeh in Holy Quran. To the traditions and the jurists' opinions, Muhareb is a person who use weapon to horrify and frighten people and makes corruption on the earth by this. Some of jurists consider Muharaba similar and equivalent with some other crimes such as: corruption on the earth, armed rebellion, highway robbery and theft. Although those terms have some joint instances, it does not prove the similarity and parallelism between them. The proof of it is the Islamic texts and also the majority of Imamiyah and Sunnis juridical sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Muharaba
  • Muhareb
  • corruption on the earth
  • armed rebellion
  • highway robbery and theft