ضمانت اجرای شرط فعل و آثار آن در مذاهب خمسه و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه

2 دانشجو


عنوان مقاله [English]

ضمانت اجرای شرط فعل و آثار آن در مذاهب خمسه و حقوق ایران

نویسندگان [English]

  • ahmad rezvanimofrad 1
  • Meysam Mohammadi 1
  • maryam zivari mehrban 2
1 University professor
2 student