مقاصد شریعت در حوزه حجاب با رویکرد انتقادی نسبت به نظریه حجاب حداقلی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 207-225

مهدی شوشتری؛ محمدرضا محمودی؛ علی باغچقی


تأثیر طلاق بر تنصیف مهر در فرض ابراء و هبه آن در فقه اسلامی و حقوق ایران

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 219-245

سید محمدمهدی قبولی درافشان؛ مهدیه لطیف زاده؛ سیده زهرا شهری نژاد


مطالعه تطبیقی دیدگاه آمدی و شریف مرتضی درباره دلالت نهی بر فساد عقد

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 223-245

سید فاضل رستمی؛ جلیل امیدی؛ مصطفی ذوالفقارطلب


وضعیت موقوفه پس از انقراض موقوف علیه در فقه امامیه و اهل‌سنت

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 225-241

محمد اسدی؛ محمدجواد حیدری خراسانی


تعارض اصل و ظاهر در فقه مذاهب اسلامی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 227-255

سید ابوالقاسم نقیبی؛ افتخار دانش پور؛ اکرم محمدی ارانی


ازدواج بیمار در فقه مذاهب اسلامی

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 243-262

حسین ابویی؛ فهیمه محمدی یگانه؛ علی تولایی


بررسی تطبیقی ضمان ناشی از فقدان قصد در مهرالمسمی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 247-272

محمدعلی راغبی؛ مجید نظریان؛ محمد اسدی


دامنه مشروعیت زندان در فقه مقارن و نقش آن در نظام کیفری ایران

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 247-265

ابوالقاسم خدادی؛ داود نوجوان


واکاوی دیدگاهها درباره مکان اعتکاف

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 255-273

محمدصادق یوسفی مقدم


بررسی عوامل ایجاد مسئولیت شاهد در فقه امامیه و حنفیه

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 257-274

فاطمه رجایی؛ سید جواد خاتمی؛ سید محسن آزیز؛ زهرا شم آبادی


حکم فقهی مقتولین در فتنه از دیدگاه فقه مقارن

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 267-287

علی فارسی مدان


بررسی انتقادی تفسیر مشهور از کافر حربی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 273-297

مهدی شادی؛ علیرضا عابدی سرآسیا


اعتبارسنجی احراز ظنی عدالت شهود از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 275-297

مهدی قلی پور خانقاهی؛ سید مهدی صالحی؛ محمدحسن جوادی


عزیمت یا رخصت بودن نماز قصر در ساحت فقه مقارن

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 275-292

اعظم نظری؛ حمید مسجدسرائی؛ محمدحسن حائری؛ اکرم عبدالله پور


تطور تاریخی حکم مجسمه سازی در نگاه فریقین

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 327-354

سید محمدرضا حسینی


جایگاه حق فرهنگی در فقه مذاهب اسلامی (مطالعه موردی حق تعلیم و تعلّم و حق آزادی عقیده)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1401

جواد شایانفر؛ سید محمد حسینی؛ عابدین مؤمنی


جرم‌انگاری عدم پرداخت مالیات از منظر فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1402

مهدی رهبر؛ مصطفی حیدری


مطالعه تطبیقی تعلیق‌پذیری اعمال حقوقی در مذاهب حنفی و مالکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

علی صادقی؛ سید محمد اسدی نژاد


تسهیلات جزایی بانوان از منظر فقه اهل بیت (ع) و فقه حنفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

محمد عوض اشرفی؛ مهدی اوجی