کلیدواژه‌ها = احکام بیع شرط
بیع شرط در فقه مذاهب اسلامی

دوره 2، شماره 4، آذر 1393، صفحه 5-28

احمد مبلغی؛ علیرضا آبین؛ مهرداد جمشیدیان