نویسنده = سید محمد حسینی
جایگاه حق فرهنگی در فقه مذاهب اسلامی (مطالعه موردی حق تعلیم و تعلّم و حق آزادی عقیده)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1401

جواد شایانفر؛ سید محمد حسینی؛ عابدین مؤمنی


درآمدی بر قاعده فقهی الساقط لایعود

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 227-253

سید محمد حسینی؛ معین غلامعلی پور؛ فاطمه نجیب زاده


عدم تکفیر شیعه از دیدگاه مذاهب اهل‌سنت

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 61-82

محمدرضا فلاح تفتی؛ سید محمد حسینی؛ عابدین مؤمنی؛ حسین داورزنی