نویسنده = سید محمدمهدی قبولی درافشان
تأثیر طلاق بر تنصیف مهر در فرض ابراء و هبه آن در فقه اسلامی و حقوق ایران

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 219-245

سید محمدمهدی قبولی درافشان؛ مهدیه لطیف زاده؛ سیده زهرا شهری نژاد


افزایش مهر پس از عقد نکاح در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

دوره 6، شماره 12، بهمن 1397، صفحه 183-211

سید محمدمهدی قبولی درافشان