نویسنده = محمود ویسی
گستره استحسانات ترجیحی و ضوابط و ملاکات آن نزد فقهای مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

10.22034/fm.2024.405993.2055

ایوب قائدی؛ محمود ویسی؛ شکیبا امیرخانی


باز‌اندیشی جرم انگاری ارتداد با رویکرد مقاصدی

دوره 11، شماره 21، تیر 1402

10.22034/fm.2023.184088

محمود خوشخبر؛ محمود ویسی؛ حامد رستمی نجف آبادی؛ احمد فلاحی