جرایم علیه سلامت عمومی از منظر فقه مقارن و حقوق جزا با تأکید بر جرم تقلب در کالاهای خوراکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سلامت عمومی و دسترسی به منابع مصرفی سالم، دو دغدغه مهم هر جامعه است و تقلب در کالاهای خوراکی از اموری است که این دو را به خطر می‌اندازد. تقلب در کالاهای خوراکی به معنای جایگزینی، استفاده از ترکیبات اضافی و تغییرات غیر‌مجاز در مواد اولیه یا در روند تولید، ارائه اطلاعات نادرست و بسته‌‌بندی غیرمجاز مواد غذایی است. در این نوشتار به روش کتابخانه‌ای، به بررسی جرم علیه سلامت عمومی از طریق تقلب در کالاهای خوراکی، به منظور شناخت تدابیر شارع مقدس و سیاست قانون‌‌گذار کشورمان در حقوق و قوانین موضوعه پرداخته می‌شود. از منظر فقه مقارن و حقوق، بحث را از چند جنبه می‌توان بررسی نمود: اول؛ اخروی و ثواب و عقاب الهی، دوم؛ فقه معاملات، سوم؛ فقه جزا در مباحث قصاص و دیات، چهارم؛ مجازاتهای تعزیری مرتکبان، پنجم؛ موضع فقه مقارن نسبت به تعزیرات حکومتی در این امور.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crimes against Public Health from the Perspective of Comparative Jurisprudence and Criminal Law with Special Focus on the Crime of Fraud on Food Products

نویسندگان [English]

  • Ahmad Reza Tavakoli
  • Mohammad Reza Haghshenas
چکیده [English]

Two significant concerns of every community are public health and access to healthful consumption resources, and fraud on food products can jeopardize both of them. Fraud on food products consists of replacing the original food product, using additives, and making unauthorized changes in raw materials or in the manufacturing process, misrepresentation and unauthorized packaging of food. In this writing, based on the library method, are examining the crime against public health through fraud in food products to identify the holy lawgiver's discernment and our country's approved policy in positive law. From the perspective of Comparative jurisprudence and rights, argument can be evaluated from several aspects: The first aspect of the Hereafter and divine reward and punishment, the second from the viewpoint of business jurisprudence, the third from the view of criminal law in the issues of Qisās and Diyyāt and the fourth discretionary punishments of offenders and finally, the position of Comparative jurisprudence towards discretionary punishment in this fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • public health
  • Fraud on Food Products
  • Food Security
  • crime
  • Deceitfulness
  • misrepresentation