ضرورت قانون‎گذاری احکام فقهی و تأثیر آن در تقریب دیدگاههای مذاهب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

از نظر تاریخی ضرورت قانون‎گذاری احکام فقهی به عنوان یک فرایند، نزد فقهای مذاهب اسلامی مشهود بوده و جامعه اسلامی ضرورت آن را از قرنها پیش احساس نموده است؛ زیرا این امر یکی از گستره‎های مهم و عملی اجتهاد اسلامی به شمار می‌‌رود. در حقیقت دولتمردان و مجتهدان اسلامی، پیش از رنسانس کشورهای غرب در این فرایند، گوی سبقت ربوده‌‌اند. مثلاً «قانون‌‌نامه» در سالهای 926-967ق و سپس «مجله الاحکام العدلیه» در سال 1293ق در قلمرو عثمانیها مدون شده است. با نگارش این مجموعه‌‌های فقهی، قانون‌‌گذاری اسلامی به عنوان یک نهضت علمی در زمینه‎های مختلف فقهی در بیشتر کشورهای اسلامی رواج پیدا کرد. در این زمینه بعد از انقلاب، در جمهوری اسلامی ایران، پیشرفتهای مهم و چشمگیری واقع شده است. در ضمن، این فرایند نه تنها در راستای تقریب و هم‌‌گرایی نگرشهای اجتهادی و فقهی، نتایج مفید و ارزنده‎ای را دربر داشته، بلکه در راستای شناساندن جامعیت و جهانی بودن اصول و قواعد حقوق اسلامی، بهترین نقش را ایفا می‌‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Necessity of the Legislation of Juridical Rules and the Effects of it in the Proximity of Islamic Religions' Viewpoints

نویسنده [English]

  • Obaydollah Badpa
چکیده [English]

Historically the necessity of legislation of juridical rules as a process was clear for the Islamic religions' jurists and Islamic society has felt this necessity since so many centuries, because this matter is one of the most important aspects of Islamic Ijtehad. Truly the Muslim governors and jurists were vanguard in this process so much before the renaissance. For example the "Bylaw" and then the "al-Majallah al-Ahkam al-Adliyah"have been codified 926 to 976 (h) and 1293 (h). These juridical complexes introduced the Islamic legislation as a scientific movement in different aspects of jurisprudence to the most of the Islamic countries. We could so many important progresses in this matter after the Revolution in the Islamic Republic of Iran. Also this process not only had so many good results in the proximity of juridical viewpoint, but also had a significant role in the introducing the universality of the principles of Islamic law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • legislation
  • al-Majallah al-Ahkam al-Adliyah
  • Istehsan
  • the Bylaw
  • the proximity of Islamic religions