کلیدواژه‌ها = قاعده فقهی
درآمدی بر قاعده فقهی الساقط لایعود

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 227-253

سید محمد حسینی؛ معین غلامعلی پور؛ فاطمه نجیب زاده


تحلیل محتوایی، اعتبارسنجی و کاربستهای قاعده حاجت در فقه مذاهب اسلامی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 5-30

سعید نظری توکلی؛ مهدی نریمانپور


قاعده «درء المفاسد أولی من جلب المصالح» و تأثیرات آن بر فقه اسلامی

دوره 5، شماره 9، خرداد 1396، صفحه 101-123

مجید وزیری؛ نورالدین سعیدیانی