کلیدواژه‌ها = الساقط لا یعود
درآمدی بر قاعده فقهی الساقط لایعود

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 227-253

سید محمد حسینی؛ معین غلامعلی پور؛ فاطمه نجیب زاده