کلیدواژه‌ها = نسب
تعارض اماره فراش با سایر امارات از دیدگاه فقه مقارن و حقوق موضوعه ایران و مصر

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 101-133

سید احمد میرخلیلی؛ اردوان ارژنگ؛ نصرالله جعفری خسروآبادی؛ مجید قاسمیان مزار