کلیدواژه‌ها = اخلال در نظم اقتصادی
بررسی مبانی فقهی اعدام مجرمان اقتصادی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 83-104

سید محمود میرخلیلی؛ مسعود حیدری