نویسنده = عباس میرشکاری
رهن مال مشاع

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 93-113

عباس میرشکاری؛ افروز صمدی