نویسنده = احمد رضوانی مفرد
مکان اجرای قرارداد از منظر فقه مذاهب خمسه، حقوق ایران و مصر

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 183-206

احمد رضوانی مفرد؛ رسول مخصوصی


مالکیت معدن در فقه امامیه با رویکردی به دیدگاه فقهای مذاهب چهارگانه اهل‌سنت

دوره 6، شماره 12، بهمن 1397، صفحه 111-133

کریم کوخایی زاده؛ قدرت الله نیازی؛ احمد رضوانی مفرد