کلیدواژه‌ها = اجتهاد
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی اجتهاد عامی در دیدگاه ابن‌حزم

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 57-76

جلال جلالی زاده؛ نامیق نیریزی


2. اجتهاد در اجتهاد

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-38

عابدین مؤمنی