تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 139
تعداد نویسندگان 204
تعداد مشاهده مقاله 135,546
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 98,305
نسبت مشاهده بر مقاله 975.15
نسبت دریافت فایل بر مقاله 707.23
تعداد مقالات ارسال شده 891
تعداد مقالات رد شده 703
تعداد مقالات پذیرفته شده 125
درصد پذیرش 14
تعداد پایگاه‌های نمایه شده 6
تعداد داوران 58

این مجله بنابر مجوز شماره 3/18/127841 مورخ 1394/6/30 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره 1 (بهار و تابستان 1392) دارای رتبه «علمی ـ پژوهشی» می‌باشد.

 

پژوهشگران محترم:

پیش از ارسال مقاله چهار بخش: «اهداف و چشم انداز»، «اصول اخلاقی انتشار مقاله»، «فرایند پذیرش مقالات» و «راهنمای نویسندگان» را به صورت کامل مطالعه نمایید.

هنگام ارسال مقاله، رعایت کامل «شیوه نامه مجله» و ارائه «تعهدنامه اصالت مقاله (امضا شده)» الزامی است.

این نشریه از قوانین کپی (Cope) پیروی می‌کند.

شماره جاری: دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 1-384 

4. اختلافات امام غزالی با امام شافعی در اصول فقه

صفحه 81-100

محمدعادل ضیائی؛ مصطفی ذوالفقارطلب؛ جلال جلالی زاده؛ جهانگیر محمدی


10. تأثیر طلاق بر تنصیف مهر در فرض ابراء و هبه آن در فقه اسلامی و حقوق ایران

صفحه 219-245

سید محمدمهدی قبولی درافشان؛ مهدیه لطیف زاده؛ سیده زهرا شهری نژاد


11. بررسی تطبیقی ضمان ناشی از فقدان قصد در مهرالمسمی

صفحه 247-272

محمدعلی راغبی؛ مجید نظریان؛ محمد اسدی


12. بررسی انتقادی تفسیر مشهور از کافر حربی

صفحه 273-297

مهدی شادی؛ علیرضا عابدی سرآسیا