تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 181
تعداد نویسندگان 275
تعداد مشاهده مقاله 272,561
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 183,915
نسبت مشاهده بر مقاله 1505.86
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1016.1
تعداد مقالات ارسال شده 961
تعداد مقالات رد شده 775
تعداد مقالات پذیرفته شده 151
درصد پذیرش 16
تعداد پایگاه‌های نمایه شده 7
تعداد داوران 68

مشخصات مجله:

عنوان مجله

فقه مقارن

صاحب امتیاز

تهران/ دانشگاه مذاهب اسلامی

رتبه مجله

علمی

آغاز انتشار

بهار و تابستان 1392

مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

(کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور)

شماره: 3/18/127841، مورخ: 1394/6/30

از شماره 1 (بهار و تابستان 1392)

نوع مقالات

علمی ـ پژوهشی

زبان مجله

فارسی (چکیده به عربی و انگلیسی)

نوع انتشار

چاپی و الکترونیکی

نوع داوری مقالات

داوری بسته (حداقل دو داور)

هزینه داوری و انتشار

دارد

نوع دسترسی به مجله

آزاد

تبعیت از قوانین کپی (Cope)

این مجله تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (Cope) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید

ایمیل مجله

f_moqaran@mazaheb.ac.ir

محل نشر/ ناشر

شیراز/ مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری


پژوهشگران محترم:

پیش از ارسال مقاله چهار بخش: «اهداف و چشم انداز»، «اصول اخلاقی انتشار مقاله»، «فرایند پذیرش مقالات» و «راهنمای نویسندگان» را به صورت کامل مطالعه نمایید.

هنگام ارسال مقاله، رعایت کامل «شیوه نامه مجله» و ارائه «تعهدنامه اصالت مقاله (امضا شده)»، «فرم تعارض منافع (امضا شده)» و «فایل مشابهت یابی مقاله در سامانه سمیم نور» الزامی است. 

تعهدنامه اصالت مقاله      فرم تعارض منافع

شماره جاری: دوره 10، شماره 19، شهریور 1401 

رویکردی مقاصدی به شرطیت طهارت مولد در احکام شرعی

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ مرضیه داودی


قذف میت در فقه مذاهب اسلامی

حسن شاه ملک پور؛ کورش عظیمی


عزیمت یا رخصت بودن نماز قصر در ساحت فقه مقارن

اعظم نظری؛ حمید مسجدسرائی؛ محمدحسن حائری