این مجله بنابر مجوز شماره 3/18/127841 مورخ 1394/6/30 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره 1 (بهار و تابستان 1392) دارای رتبه «علمی ـ پژوهشی» می‌باشد.

 

پژوهشگران محترم:

پیش از ارسال مقاله چهار بخش: «اهداف و چشم انداز»، «اصول اخلاقی انتشار مقاله»، «فرایند پذیرش مقالات» و «راهنمای نویسندگان» را به صورت کامل مطالعه نمایید.

هنگام ارسال مقاله، رعایت کامل «شیوه نامه مجله» و ارائه «چکیده انگلیسی»، «چکیده عربی (با نام فایل تکمیلی)» و «تعهدنامه اصالت مقاله (امضا شده)» الزامی است.

شماره جاری: دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-296 

6. انصاف و معاملات اضطراری

صفحه 135-156

سام محمدی؛ حسین خانلری بهنمیری؛ همایون مافی


9. وصیت واجب در احوال شخصیه کشورهای اسلامی

صفحه 213-229

علیرضا انتظاری نجف آبادی؛ سیامک قیاسی