این مجله بنابر مجوز شماره 3/18/127841 مورخ 1394/6/30 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره 1 (بهار و تابستان 1392) دارای رتبه «علمی ـ پژوهشی» می‌باشد.

 

پژوهشگران محترم:

پیش از ارسال مقاله چهار بخش: «اهداف و چشم انداز»، «اصول اخلاقی انتشار مقاله»، «فرایند پذیرش مقالات» و «راهنمای نویسندگان» را به صورت کامل مطالعه نمایید.

هنگام ارسال مقاله، رعایت کامل «شیوه نامه مجله» و ارائه «چکیده انگلیسی»، «چکیده عربی (با نام فایل تکمیلی)» و «تعهدنامه اصالت مقاله (امضا شده)» الزامی است.

این نشریه از قوانین کپی (Cope) پیروی می‌کند.

شماره جاری: دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-346 

5. رهن مال مشاع

صفحه 93-113

عباس میرشکاری؛ افروز صمدی


6. تحلیل فقهی و حقوقی صحت شرکت وجوه از منظر فقه مذاهب اسلامی

صفحه 115-135

مهدی جلیلی؛ علیرضا فصیحی زاده؛ سید محمدصادق طباطبایی


8. حکم مطلاق در مذاهب اسلامی

صفحه 153-171

محمدعادل ضیائی؛ عبدالصمد مرتضوی


12. تأثیر جنون پس از ارتکاب قتل در سقوط قصاص

صفحه 249-270

حسین ناصرخاکی؛ علیرضا عسگری؛ احمد مرادخانی


14. نظری به چیستی و کاربرد قیاس در فقه مقارن و حقوق ایران

صفحه 297-316

محمود حق بجانب؛ احمدرضا توکلی؛ محمدعلی حیدری