نویسنده = محمدعادل ضیائی
تعداد مقالات: 4
1. حکم مطلاق در مذاهب اسلامی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 153-171

محمدعادل ضیائی؛ عبدالصمد مرتضوی


2. مورد عقد نکاح و آثار مترتب بر آن در فقه مذاهب اسلامی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 77-99

محمدعادل ضیائی؛ سید فاضل رستمی


3. دیه غیرمسلمان ساکن در بلاد اسلامی از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 47-60

محمدعادل ضیائی؛ نرگس فهیم


4. مالیت منافع و اختلافات مترتب بر آن در مذاهب اهل‌سنت

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-30

محمدعادل ضیائی؛ محمدعزیز حسامی