واکاوی دیدگاهها در باره مکان اعتکاف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رئیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

چکیده

اعتکاف اصطلاح و عبادتی شرعی است که بیان حدود و شرایط آن از جمله مکان اعتکاف مستند به نصوص است. بر این اساس برخی از فقیهان اعتکاف را در هر مسجدی هر چند در آن اقامه جماعت نشود جایز دانسته، برخی با استناد به روایات جواز اعتکاف را محدود به مساجد چهارگانه که پیامبر یا وصیش در آنها اقامه نماز جماعت کرده-اند، نموده‌ و انجام این عبادت را در غیر مساجد یاد شده غیر مشروع دانسته‌اند. در مقابل بسیاری از فقیهان انجام این عبادت را به مساجد جامع توسعه داده و انجام آن را در سایر مساجد به قصد رجاء پذیرفته‌اند. در این مقاله با رویکرد نظری و روش تحقیق تحلیلی به بررسی ادله دیدگاهها در باره مکان اعتکاف پرداخته و با بررسی روایات و اقوال فقیهان، عدم انحصار اعتکاف به مساجد اربعه و مسجد جامع و مشروعیت انجام آن در مساجدی که اقامه جماعت در آنها صورت می‌پذیرد ثابت شده است..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

واکاوی دیدگاهها در باره مکان اعتکاف

نویسنده [English]

  • mohammad sadeq yosefi moqaddam
رئیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن
چکیده [English]

اعتکاف اصطلاح و عبادتی شرعی است که بیان حدود و شرایط آن از جمله مکان اعتکاف مستند به نصوص است. بر این اساس برخی از فقیهان اعتکاف را در هر مسجدی هر چند در آن اقامه جماعت نشود جایز دانسته، برخی با استناد به روایات جواز اعتکاف را محدود به مساجد چهارگانه که پیامبر یا وصیش در آنها اقامه نماز جماعت کرده-اند، نموده‌ و انجام این عبادت را در غیر مساجد یاد شده غیر مشروع دانسته‌اند. در مقابل بسیاری از فقیهان انجام این عبادت را به مساجد جامع توسعه داده و انجام آن را در سایر مساجد به قصد رجاء پذیرفته‌اند. در این مقاله با رویکرد نظری و روش تحقیق تحلیلی به بررسی ادله دیدگاهها در باره مکان اعتکاف پرداخته و با بررسی روایات و اقوال فقیهان، عدم انحصار اعتکاف به مساجد اربعه و مسجد جامع و مشروعیت انجام آن در مساجدی که اقامه جماعت در آنها صورت می‌پذیرد ثابت شده است..

کلیدواژه‌ها [English]

  • اعتکاف
  • عبادت
  • روایات
  • مساجد
  • جماعت
  • فقه