توهین به مقدسات از نظر فقه مذاهب اسلامی و منشور بین‌المللی حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده الهیات دانشگاه تهران

2 استادیار گروه فقه و حقوق امامیه دانشگاه مذاهب اسلامی

3 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی تهران

چکیده

توهین به مقدسات ادیان و مذاهب در پوشش آزادی بیان، تهدید کننده صلح و امنیت جهان است و بنا بر برخی اسناد منشور بین‌المللی حقوق بشر منع شده و مصداق نقض حقوق بشر است؛ اما در غرب دچار سیاست دوگانه است. فرانسه که خود را مهد آزادی و حقوق بشر می‌داند در موضوعات یکسان، مواضع مختلف دارد. احترام به مقدسات و حفظ حرمتها، باعث بسط ارتباطات و تحکیم همزیستی مسالمت‌آمیز پیروان ادیان و مذاهب مختلف است. اسلام اهانت به مقدسات خویش را نکوهیده، بر عدم اهانت به مقدسات دیگران نیز تاکید دارد. التزام عملی به اعلامیه و میثاق‌نامه‌های حقوق بشر در جهان -خاصه که در دانمارک، فرانسه و... با هدف ایجاد تفرقه دینی و مذهبی نسبت به ساحت قدسی پیامبر اسلام(ص) اهانت می‌شود- و رفع خلاءهای قانونی این جرم در کشور، بیش از هر زمان ضروری می‌نماید. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، درصدد بررسی توهین به مقدّسات با توجه به فقه مذاهب اسلامی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌نامه بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. توهین به مقدسات از نظر مذاهب اسلامی و نظام حقوقی ایران موجب مجازات و در اسناد حقوق بشری نیز منع شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Insulting the sacred according to the jurisprudence of Islamic religions and the International Charter of Human Rights

نویسندگان [English]

  • mahmoud pourbafrani 1
  • Hamed Rostami Najafabadi 2
  • Meysam Mohammadi 3
1 ut.teologhy
2 Assistant Professor of jurisprudence and law of Imamieh University of Islamic Religions
3 professor
چکیده [English]

Blasphemy under the guise of freedom of expression increases religious hatred and threatens world peace and security, and is prohibited by some documents of the International Charter of Human Rights; But in the West it has a dual policy. Insulting the Prophet of Mercy for the Worlds (PBUH) is a violation of human rights. Respect for the sacred and the preservation of sanctity, expands communication and strengthens the peaceful coexistence of followers of different religions and faiths. Islam does not condemn insults to one's own sanctities, it also emphasizes not insulting the sanctities of others. Practical adherence to the Declarations and Covenants of Human Rights in the world - especially now that in Denmark, France, etc. with the aim of creating religious divisions against the sanctuary of the Holy Prophet of Islam (PBUH) is insulted - and eliminate legal loopholes in this crime in the country , More than ever. Insult is not just a word; It can be achieved through writing, film, painting, caricature, humor and the like. Legal ambiguity regarding the crime of blasphemy, where the punishment is the death penalty, can sometimes lead to the safety of the offender or the shedding of innocent human blood. This descriptive-analytical study seeks to investigate insults to sanctities according to the jurisprudence of Islamic religions, the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights.Insulting sacred things is punishable by Islamic religions and Iran's legal system and is prohibited in human rights documents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sabb
  • sacred things
  • jurisprudence
  • Islamic penal code
  • human rights