کلیدواژه‌ها = مسئولیت مدنی
بررسی عوامل ایجاد مسئولیت شاهد در فقه امامیه و حنفیه

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 257-274

فاطمه رجایی؛ سید جواد خاتمی؛ سید محسن آزیز؛ زهرا شم آبادی


قلمرو ضمان در فقه مذاهب اسلامی (در امور مالی)

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 57-83

سعید بیگدلی