دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

جایگاه حق فرهنگی در فقه مذاهب اسلامی (مطالعه موردی حق تعلیم و تعلّم و حق آزادی عقیده)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1401

جواد شایانفر؛ سید محمد حسینی؛ عابدین مؤمنی


جرم‌انگاری عدم پرداخت مالیات از منظر فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1402

مهدی رهبر؛ مصطفی حیدری


مطالعه تطبیقی تعلیق‌پذیری اعمال حقوقی در مذاهب حنفی و مالکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

علی صادقی؛ سید محمد اسدی نژاد


تسهیلات جزایی بانوان از منظر فقه اهل بیت (ع) و فقه حنفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

محمد عوض اشرفی؛ مهدی اوجی