کلیدواژه‌ها = حقوق
امکان سنجی تجزیه پذیری حق فسخ از منظر حقوق ایران و مصر و فقه اسلامی

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 207-226

منوچهر صادقی؛ اباست پورمحمد؛ رضا سکوتی نسیمی


حقوق معلولین در فقه فریقین

دوره 6، شماره 11، شهریور 1397، صفحه 59-85

حسن ابوطالبی؛ محمد جعفری هرندی؛ سید محمدرضا آیتی