کلیدواژه‌ها = شرط
مطالعه تطبیقی تعلیق‌پذیری اعمال حقوقی در مذاهب حنفی و مالکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

علی صادقی؛ سید محمد اسدی نژاد


احکام مترتب بر شروط مخالف با مقتضای عقد از دیدگاه فقه مقارن

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 219-244

سیده فاطمه حسینی میرصفی


تبری از عیوب مبیع در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران

دوره 5، شماره 10، دی 1396، صفحه 131-150

عبدالجبار زرگوش نسب