کلیدواژه‌ها = مصلحت
معیارهای تعمیم مجازات محاربه در افعال جنایی نیروهای مسلح

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 69-93

کیومرث کلانتری؛ جعفر صادق منش؛ رحیم رحیمی میلاشی


واکاوی مصلحت در فقه شافعی و امامیه در احکام حکومتی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 197-218

جلال جلالی زاده؛ ناصر مریوانی؛ مصطفی ذوالفقارطلب؛ علی صارمی


قاعده «درء المفاسد أولی من جلب المصالح» و تأثیرات آن بر فقه اسلامی

دوره 5، شماره 9، خرداد 1396، صفحه 101-123

مجید وزیری؛ نورالدین سعیدیانی


نقش مصلحت در اجرای مجازاتهای حدّی

دوره 3، شماره 5، خرداد 1394، صفحه 9-39

عابدین مؤمنی؛ حامد رستمی نجف آبادی