کلیدواژه‌ها = مجازات
باز‌اندیشی جرم‌انگاری ارتداد با رویکرد مقاصدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1402

محمود خوشخبر؛ محمود ویسی؛ حامد رستمی؛ احمد فلاحی


واکاوی فقهی حقوقی ادله قرآنی اضطرار

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 25-47

سید رسول آقایی؛ عادل ساریخانی


واکاوی ادله تأثیر حدود بر عقوبت اخروی در فقه اسلامی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 101-124

محمد صحرایی اردکانی


حکم فقهی مجازات انسان زنده با سوزاندن در مذاهب اسلامی

دوره 5، شماره 9، خرداد 1396، صفحه 151-172

علیرضا عابدی سرآسیا؛ اعظم امینی


اختیار قاضی در عفو مجرمان

دوره 2، شماره 3، خرداد 1393، صفحه 7-23

عابدین مؤمنی؛ اصغر اجداد


اجرای علنی مجازاتها‌ از دیدگاه فقه مقارن و تأثیر مقتضیات زمان

دوره 2، شماره 3، خرداد 1393، صفحه 25-44

سید علی حسینی اشکوری؛ بهنام دارابی