کلیدواژه‌ها = قتل
تأثیر جنون پس از ارتکاب قتل در سقوط قصاص

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 249-270

حسین ناصرخاکی؛ علیرضا عسگری؛ احمد مرادخانی


مبانی فقهی قصاص پدر توسط فرزند در صورت قتل مادر

دوره 5، شماره 9، خرداد 1396، صفحه 125-150

اسدالله لطفی؛ بهرام سهرابی نژاد؛ فروزان سهرابی نژاد


حکم فقهی مجازات انسان زنده با سوزاندن در مذاهب اسلامی

دوره 5، شماره 9، خرداد 1396، صفحه 151-172

علیرضا عابدی سرآسیا؛ اعظم امینی


قصاص پدر و مادر در برابر قتل عمدی فرزند از دیدگاه مذاهب اسلامی

دوره 1، شماره 2، آذر 1392، صفحه 91-110

مصطفی ذوالفقارطلب؛ محمد جمالی