کلیدواژه‌ها = حق
تحلیل تطبیقی نظریه برگشت ناپذیری حق ساقط شده

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 267-289

سید سجاد محمدی؛ سید ابوالفضل موسویان؛ احمد مرتاضی


بررسی کیفیت انتقال حق در نتیجه انتقال عین در فقه اسلامی و حقوق ایران

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 47-72

سید محمد رضوی؛ سید علی رضوی


اجتهاد در اجتهاد

دوره 6، شماره 12، بهمن 1397، صفحه 5-38

عابدین مؤمنی


بازپژوهی بیع اموال غیرمادی در فقه اسلامی و حقوق ایران

دوره 4، شماره 7، خرداد 1395، صفحه 61-79

مجید رضایی دوانی؛ سید محمدهادی قبولی درافشان؛ سید محمدصادق قبولی درافشان