کلیدواژه‌ها = انتفاء ابوت
مبانی فقهی قصاص پدر توسط فرزند در صورت قتل مادر

دوره 5، شماره 9، خرداد 1396، صفحه 125-150

اسدالله لطفی؛ بهرام سهرابی نژاد؛ فروزان سهرابی نژاد