نویسنده = ������������ ����������
بررسی تطبیقی شبهه در سرقت حدی از منظر فقهای مذاهب اسلامی

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 199-227

فاطمه محمدی؛ اسدالله لطفی؛ محمود قیوم زاده