نویسنده = �������� �������� ��������
تحلیل فقهی ـ حقوقی رابطه جرایم در ملأ عام با تشدید مجازات

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 179-198

زهرا حسین پور؛ مهدی رهبر