نویسنده = ������������ ������ ��������
تفویض طلاق به زوجه در فقه اسلامی

دوره 2، شماره 4، آذر 1393، صفحه 49-64

سید مهدی جلالی