نویسنده = �������� �������� ��������
معیارهای تعمیم مجازات محاربه در افعال جنایی نیروهای مسلح

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 69-93

کیومرث کلانتری؛ جعفر صادق منش؛ رحیم رحیمی میلاشی