نویسنده = عابدین مؤمنی
جایگاه حق فرهنگی در فقه مذاهب اسلامی (مطالعه موردی حق تعلیم و تعلّم و حق آزادی عقیده)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1401

جواد شایانفر؛ سید محمد حسینی؛ عابدین مؤمنی


شرایط و ویژگیهای حاکم در فقه مذاهب اسلامی

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 27-54

عابدین مؤمنی؛ حامد رستمی نجف آبادی؛ عبداللطیف امیری


رسانه مطلوب دینی از دیدگاه فقه مقارن

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 5-24

مرتضی چیت سازیان؛ عابدین مؤمنی؛ مهسا مولائی پناه


تاریخی‌نگری در فرایند اجتهاد با تأکید بر روش اجتهادی و شیوه مقارنه‌ای آیت‌الله بروجردی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 55-79

عابدین مؤمنی؛ مجید قربانعلی دولابی؛ میثم بهدادفر


عدم تکفیر شیعه از دیدگاه مذاهب اهل‌سنت

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 61-82

محمدرضا فلاح تفتی؛ سید محمد حسینی؛ عابدین مؤمنی؛ حسین داورزنی


اجتهاد در اجتهاد

دوره 6، شماره 12، بهمن 1397، صفحه 5-38

عابدین مؤمنی


سرمقاله: اختلاف حرام و مجاز در فقه مقارن

دوره 5، شماره 10، دی 1396، صفحه 5-15

عابدین مؤمنی


سرمقاله: جایگاه اختلاف در فقه مقارن

دوره 4، شماره 8، دی 1395، صفحه 5-13

عابدین مؤمنی


بررسی مستندات قائلان جواز اخذ اجرت بر قضاء در فقه مذاهب اسلامی

دوره 4، شماره 8، دی 1395، صفحه 47-65

عابدین مؤمنی؛ علی‌اکبر فرح‌زادی؛ علی شیعه علی


سرمقاله: فقه مقارن راهی برای کشف حقیقت

دوره 3، شماره 6، آذر 1394، صفحه 5-9

عابدین مؤمنی


ولایت فقیه از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی

دوره 3، شماره 6، آذر 1394، صفحه 11-36

عابدین مؤمنی


سرمقاله: آرمان فقه مقارن

دوره 3، شماره 5، خرداد 1394، صفحه 5-7

عابدین مؤمنی


نقش مصلحت در اجرای مجازاتهای حدّی

دوره 3، شماره 5، خرداد 1394، صفحه 9-39

عابدین مؤمنی؛ حامد رستمی نجف آبادی


سرمقاله: فقه و امت اسلامی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1393، صفحه 5-6

عابدین مؤمنی


اختیار قاضی در عفو مجرمان

دوره 2، شماره 3، خرداد 1393، صفحه 7-23

عابدین مؤمنی؛ اصغر اجداد