نویسنده = ������������ ��������������
چیستی و برایند رابطه عرف و سیره عقلا از دیدگاه مذاهب امامیه و اهل‌سنت

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 197-218

سید ابوالحسن نواب؛ اسدالله رضایی